Camelidynamics

Varför Camelidynamics?

Alpackor föds inte "tama". Genom årtusendena i Anderna har lätthanterlighet inte varit en prioriterad egenskap i avelsarbetet där ullen stått i centrum. Man samlar in alpackorna i samband med klippningen och detta är i princip den enda "handgripliga" hantering de flesta alpackor får.
Utanför Sydamerika, däremot, är visserligen också ullen viktig men vi vill dessutom gärna komma våra djur nära, kanske t o m visa upp dem i utställningssammanhang. Då är det nödvändigt att träna dem och det finns många sätt att göra detta. Enligt oss på Österlen Alpacka är den mest respektfulla och sympatiska metoden Camelidynamics.

Vad är Camelidynamics?

Metoden har sina rötter i Linda Tellington-Jones´ TTEAM – ett välkänt begrepp för många hästmänniskor. Marty McGee Bennet i USA har vidareutvecklat det hela till Camelidynamics.

Mycket kortfattat handlar det om att det är vi som ska lära oss att förstå hur våra alpackor tänker så att vi - på ett för alpackorna förståeligt sätt - kan förmedla till dem vad det är vi vill att de ska göra.

Det allra första steget till detta är att få alpackorna att lita på oss och att känna sig trygga (det här är naturligtvis ett tankesätt som bör prägla all samvaro med djur – inte bara alpackor!). En stressad alpacka är inte trygg utan agerar instinktivt genom att vilja fly vilket kan ta sig tre olika uttryck.

På engelska talar man om flight, fight or freeze vilket fritt översatt blir ungefär flykt, motstånd samt blockering. Blockering innebär att alpackan antingen blir som förstenad eller helt enkelt lägger sig ner. Att lära sig att inte stressa sina alpackor är alltså nyckeln till en harmonisk samvaro.

Hos oss på Österlen Alpacka är ett respektfullt och trevligt umgänge med våra djur centralt. Vi har under alla våra år med alpackor år tillämpat Camelidynamics.
När våra alpackor t ex ligger ner kan vi gå runt bland dem utan att de reser sig upp. De är med oss när vi utfodrar eller gödslar ut. De kommer fram till oss när vi närmar oss dem. Veterinären kan vaccinera utan att stressa dem. Vi kan väga dem, ultraljudsundersöka eller klippa klorna utan stress. De flesta är grimtränade och följer gärna med på promenad. Våra alpackor är med andra ord trygga. Vårt liv tillsammans med våra alpackor är roligt – både för oss och dem!

Marty McGee Bennet - ladda ner artikel

Läs mer i Martys artikel Young Swedish Girls Find Balance with Alpacas i Alpacas Magazine våren 2009. (Acrobat PDF, 916 kB, engelskspråkig).
Alla berörda personer har godkänt publicerandet av artikeln.

Läs även Här tränas socialt samspel utan ord. Om en grupp med autism som använder alpackor i sin träning. Skånska Dagbladet, 2012-03-11, text: Monica Otteby, foto: Gabriella Schulz. (PDF, 537 kB)

Camelidynamics Senior Consultants

Ann Marie hos Österlen Alpackas har blivit utsedd till Senior Consultant - en titel att vara rysligt stolt över men som också förpliktar!

Läs mer om Camelidynamics Senior Consultants >>

 

Österlen Alpacka
Den Gamla Möllegården
Gröstorp
272 94 Simrishamn
+46 (0)730-92 87 57
info@alpacka.se