alpacaKOMPASS –
NY, omarbetad och uppdaterad, utgåva!

Lathund för veterinärer och andra intresserade

alpacaKOMPASS

I samarbete med:

Kerstin de Verdier, Leg.veterinär VMD, Hälsovården för kameldjur/SVA
Set Bornstein, Leg.veterinär VMD, docent emeritus SVA, Uppsala 
Renée Båge, leg. veterinär, docent, SLU, Uppsala
Paul Gerber-Santesson, Dipl.Ing.Agronom ETH Zürich, Simrishamn
Anneli Larsson, leg. veterinär, Gård & Djurhälsan, Staffanstorp
Jane Morell, leg. veterinär, professor, SLU, Uppsala
Allison Quagliani, Alpaca Dental Services, Australien
Ann Marie Santesson Gerber, Agronom, Simrishamn 
Heikki Sirkkola, Veterinär DVM, Helsingfors/ Finland
Nils-Einar Svensson, Leg.veterinär, Sjöbo
Patrik Zanolari, Dr.med.vet. FVH for ruminants, Dip.ECBHM, Bern/Schweiz

Österlen Alpacka har tillsammans med dessa experter producerat en ”lathund” som lätt kan användas ”i fält och stall”. Särskilt veterinärer men även alpackaägare kommer att finna mycket information och värdefulla råd i denna skrift.

Publikationen innehåller över 30 kapitel:

 • Evolution
 • Anatomi
 • Blodprov
 • Fysiologi
 • Klinisk undersökning
 • Reproduktion
 • Dräktighetsundersökning
 • Juver och mjölk
 • Kastration
 • Utfodring
 • Hullbedömning
 • Tandvård
 • Digestion
 • Vitaminer
 • Endoparasiter
 • Hudproblem och ektoparasiter
 • Läkemedel
 • Akutsjukvård
 • Inapetens/fodervägran
 • Checklista vid obduktion
 • Vätsketerapi
 • Tuberkulos
 • Kontrollprogrammet av bovin TB
 • Paratuberkulos
 • BVD
 • Böldsjuka
 • Epizootisjukdomar
 • Zoonoser
 • Vaccinationer
 • Import
 • Alpackahållning
 • Djurvård
 • Avel
 • Veterinärcertifikat
 • Hantering
 • Länkar, litteratur

Pris: 395:-. Moms och porto tillkommer.
Beställ här:info@alpacka.se


© Österlen Alpacka

Österlen Alpacka
Den Gamla Möllegården
Gröstorp
272 94 Simrishamn
+46 (0)730-92 87 57
info@alpacka.se