Österlen Alpacka

Välkommen till Österlen Alpacka och familjen Gerber-Santesson! Vi har här det stora nöjet att presentera vårt största intresse, nämligen alpackor, och hoppas att vi kan fånga din uppmärksamhet en stund.

Förutom rena fakta kan Du läsa om kurser, böcker och diverse användbara tillbehör. Och blir Du sedan nyfiken på att lära känna alpackor mer konkret är Du hjärtligt välkommen att besöka oss.
Slå en signal innan så att vi verkligen är hemma samt för att få en vägbeskrivning.

Ann Marie och Paul
Gerber-Santesson

Tillrättaläggande

Sen en tid tillbaks sprids osann information som hävdar att alpackor importerade från Nya Zealand bär på resistenta parasiter. Då vi har importerat alpackor från Nya Zealand till Sverige känner vi oss träffade.

Vi avvisar med all kraft denna information. Som alltid när vi importerar alpackor har allt gjorts i fullständigt samspråk med svenska importmyndigheter. Vi har inte bara följt de grundläggande importkraven utan har dessutom låtit genomföra en mängd frivilliga kontroller, såväl på Nya Zealand som vid ankomsten till Sverige. Fullständig importdokumentation (tull-, skatte- och jordbruksverket, laboratorier, SVA, Svenska Djurhälsovården m m) finns tillgänglig hos oss. Innan alpackorna släpptes ihop med svenska alpackor hade dessutom samtliga individer vid två olika tillfällen genomgått träckprovundersökningar (provtagningar utförda av veterinär och undersökningarna av ett ackrediterat, ISO-certifierat speciallaboratorium) och varit fullständigt parasitfria d v s uppvisat noll parasiter.

Om osann information om våra alpackor fortsätter att spridas kommer vi att vidta rättsliga åtgärder.

Aktuellt

Ny kurs: CAMELIDynamics 22-24 augusti 2014 med Marty McGee Bennet, världens i särklass skickligaste alpacka- och lamatränare kommer återigen till Sverige och Österlen Alpacka!

Rykande aktuellt: Nybörjarens Hörna >>

Uppdaterad information om fakta och alpackahållning.

Informationen om våra hingstar har uppdaterats >>

Rapport och bilder från den internationella ullutställningen i Nya Zealand:
Alpaca World Conference and Expo >>

Camelidynamics Senior Consultants >>

Bildberättelser från kursen med Marty McGee, spinnkursen och livet i hagarna.
Se mer under Scener ur ett alpackaliv >>

Österlen Alpackas etiska koder >>

Rapport från Jubileumshelgen >>

Camelia - det attraktiva kompletteringsfodret >>

Suri Sweden

Nu startar vi en ny sajt, Suri Sweden, full med matnyttig information om just denna typ av alpacka: bakgrund, karaktärsdrag, genetik, pälsens fibrer, våra suris, länkar m.m.
Välkomna! Suri Sweden

Suri Sweden >>

Nybörjarens Hörna

Vad ska man tänka på innan man definitivt beslutar sig för att skaffa alpackor?
Vi har sammanställt en rad frågor och information till er.

Nybörjarens hörna

CAMELIA, kompletterings-
foder för kameldjur

CAMELIA är utvecklat i samarbete med den välkända utfodringsspecialisten SPANNEX AB, Vänersborg. CAMELIA är ett pelleterat universalfoder, svenskproducerat, mycket prisvärt och tillgängligt hos över 160 återförsäljare över hela landet.
Läs mer om utfordring >>

alpacaKOMPASS

En lathund för veterinärer och intresserade alpackaägare, ett bidrag av fackkunskap och erfarenhet till Nordens alpackanäring.
Läs mer om alpacaKOMPASS >>


Österlen Alpacka
Den Gamla Möllegården
Gröstorp
272 94 Simrishamn
+46 (0)414-101 52
+46 (0)730-92 87 57
info@alpacka.se

Senast uppdat. 16 juni 2014

© Österlen Alpacka